Kategorier

Djur

Kategorier

Skalbaggar & Skinnbaggar

Kategorier

Eldlus (Pyrrhocoris apterus)

Eldlus (Pyrrhocoris apterus) är en vårens budbärare. Den visar sig här i Tyskland med de första värmande solstrålarna och kan observeras sola redan i januari.

Eldlus i januari

Pyrrhocoris apterus är förmodligen en av de vanligaste insekterna i Centraleuropa. Den lever i trädgårdar, parker, kyrkogårdar, vallar, dammar och kan även ses på vägkanter.

Dess föredragna värdväxter är från malvafamiljen, och eldlus suger på deras skott. Det är därför den inte är särskilt populär bland vissa trädgårdsmästare. Enligt mina observationer orsakar den dock inga allvarliga skador på hibiskus, malva och andra växter.

Eldlus på taggkörvel Anthriscus caucalis
En eldlus njuter av den milda februarisolen på bladen av taggkörvel.
Kategorier

Sparrisbagge (Crioceris asparagi)

Sparrisbagge (Crioceris asparagi) är en bladbagge (familjen Chrysomelidae) som förekommer i stora delar av Europa. Vuxna skalbaggar kan bli upp till 6,5 millimeter långa och kan ses från april till september. Både det zoologiska och det populära namnet antyder att sparrisbaggen uteslutande lever på sparrisväxter. Det exemplar som visas här hittade jag dock på en vissnande gurkört.

Sparrisbagge på gurkört
Sparrisbagge på gurkört (Borago officinalis)

Familj: Bladbaggar (Chrysomelidae)

Ursprung/utbredning: Asien, Europa och som introducerad art även i Nordamerika

Biotoper: Sparrisfält, trädgårdar

Storlek: De vuxna skalbaggarna är mellan 5 och 6,5 millimeter långa.

Föda: Skalbaggar och larver äter blad, skott och rötter från sparrisplantor.

Sparrisbagge