Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Euphorbia serpens

Euphorbia serpens kan lätt skiljas från den likartade Euphorbia prostrata genom sina vita kronblad. Växten finns i södra Nordamerika och i de flesta sydamerikanska länder och växer som en ettårig växt med skotten liggande platt på marken. Som en introducerad art kan den också hittas i vissa europeiska länder. De bilder som visas här togs i Malaga (Spanien).

Euphorbia serpens

Utbredning: Nordamerika, Sydamerika och som införd art även i Afrika, Asien, Europa (utbredningskarta)
Familj: Törelväxter (Euphorbiaceae)
Giftig växt: Ja
Höjd: 10 till 20 centimeter

Euphorbia serpens

Euphorbia serpens

Euphorbia serpens

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Chondrilla juncea

Risfibbla

Chondrilla juncea är flerårig, kan bli över en meter hög och blommar i Centraleuropa från juni till oktober.

Chondrilla juncea

Utbredning: Europa, Nordafrika, Västasien, som införd art även i Australien och Nordamerika (utbredningskarta).
Familj: Korgblommiga växter (Asteraceae)
Giftig växt: Nej
Höjd: 30 till 130 centimeter

Chondrilla juncea

Chondrilla juncea

Chondrilla juncea

Chondrilla juncea

Kategorier
Röd & rosa blommor | Ogräs |

Geranium pusillum

Sparvnäva

Geranium pusillum

Geranium pusillum blomskott kan bli upp till 40 centimeter långa. De växer upprätt eller liggande, beroende på platsen. Blomningen kan pågå från maj till oktober.

Om dess frön gror på våren växer sparvnäva endast som ettårig. Om de gror på sensommaren eller hösten kan den övervintra.

Dess naturliga utbredningsområde är i Asien, Europa och Nordafrika. Som införd art växer den också i vissa nord- och sydamerikanska regioner (källa).

Geranium pusillum

Geranium pusillum

Geranium pusillum

Geranium pusillum

Geranium pusillum

Geranium pusillum

Geranium pusillum

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Renfana (Tanacetum vulgare)

Tanacetum vulgare är en flerårig växt som är nära besläktad med krysantemum och kallas Renfana.

Renfana

I Centraleuropa blommar den från juli till september. Renfana sprider sig genom utlöpare och frön och blir över en meter hög på platser med näringsrik jord.

Renfana vid vagkanten
Renfana vid vägkanten

Det naturliga utbredningsområdet omfattar de flesta europeiska länder och i Asien sträcker det sig så långt som till Kina och Japan. I Nordamerika och vissa delar av Sydamerika är Renfana vara naturaliserad (källa).

Renfana pa en ang
Renfana på en äng

Tanacetum vulgare finns på ängar, på vallar, på bankar och vid vägkanter. Den utvecklas bäst i soliga lägen med lätt lerig till humös jord.

Tanacetum vulgare

Användning

Renfana används som prydnadsväxt, medicinalväxt, doftväxt och färgväxt. Kontakt med bladen kan orsaka allergier, eftersom de innehåller eteriska oljor.

Renfana blommor

Kategorier
blå & lila blommor | vita blommor | Ogräs |

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus
 1. Namn: småsporre
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: grobladsväxter (Plantaginaceae)
 4. Utbredning: Europa, Kaukasus, Turkiet

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Chaenorhinum minus

Kategorier
blå & lila blommor | Ogräs |

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Veronica sublobata
 1. Namn: Ärenpris
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: grobladsväxter (Plantaginaceae)
 4. Utbredning: Europa

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Veronica sublobata

Kategorier
Röd & rosa blommor | vita blommor | Ogräs |

Corydalis cava

Corydalis cava

Corydalis cava
 1. Namn: hålnunneört
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: vallmoväxter (Papaveraceae, Fumarioideae)
 4. Utbredning: Europa, Kaukasus, Iran, Turkiet

Corydalis cava

Corydalis cava

Corydalis cava Corydalis solida
Corydalis cava & Corydalis solida
Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta
 1. Namn: bergbräsma
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: korsblommiga växter (Brassicaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa, Nordafrika

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta

Cardamine hirsuta

Kategorier
blå & lila blommor | Ogräs |

Mentha longifolia

Mentha longifolia

Mentha longifolia
 1. Namn: gråmynta
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: plisterväxter (Lamiaceae)
 4. Utbredning: Afrika, Asien, Europa

Mentha longifolia

Mentha longifolia

Mentha longifolia

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus
 1. Namn: sommarfibbla
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: korgblommiga växter (Asteraceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Leontodon hispidus

Kategorier
Kaktusar och suckulenter | Ogräs |

Sedum rupestre

Sedum rupestre

Sedum rupestre
 1. Namn: stor fetknopp
 2. Synonym(er): Sedum reflexum
 3. Familj: fetbladsväxter (Crassulaceae)
 4. Utbredning: Europa till Kaukasus

Sedum rupestre

Sedum rupestre

Sedum rupestre

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris
 1. Namn: tiggarnöt
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: pockenholtsväxter (Zygophyllaceae)
 4. Utbredning: Afrika, Asien, Australien, Europa

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Tribulus terrestris

Kategorier
Röd & rosa blommor | Ogräs |

Cyclamen purpurascens

Cyclamen purpurascens

Cyclamen purpurascens
 1. Namn: alpcyklamen
 2. Synonym(er): Cyclamen europaeum
 3. Familj: viveväxter (Primulaceae, Myrsinoideae)
 4. Utbredning: Europa

Cyclamen purpurascens

Cyclamen purpurascens

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia
 1. Namn: penningblad
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: viveväxter (Primulaceae, Myrsinoideae)
 4. Utbredning: Europa, Kaukasus, Turkiet

Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia

Kategorier
Röd & rosa blommor | Ogräs |

Colchicum autumnale

Colchicum autumnale

Colchicum autumnale
 1. Namn: tidlösa
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: tidlöseväxter (Colchicaceae)
 4. Utbredning: Europa

Colchicum autumnale

Colchicum autumnale

Colchicum autumnale

Colchicum autumnale

Kategorier
Brun & gröna blommor | Ogräs |

Lipandra polysperma

Lipandra polysperma

Lipandra polysperma
 1. Namn: fiskmålla
 2. Synonym(er): Chenopodium polyspermum
 3. Familj: smarantväxter (Amaranthaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Lipandra polysperma

Lipandra polysperma

Lipandra polysperma

Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria
 1. Namn: älggräs, älgört
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: rosväxter (Rosaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella
 1. Namn: gråfibbla
 2. Synonym(er): Pilosella officinarum
 3. Familj: korgblommiga växter (Asteraceae)
 4. Utbredning: Europa, Kaukasus, Sibirien, Turkiet

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Hieracium pilosella

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta
 1. Namn: styv fingerört
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: rosväxter (Rosaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa, Nordafrika

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Potentilla recta

Kategorier
Röd & rosa blommor | Ogräs |

Lathyrus tuberosus

Lathyrus tuberosus

Lathyrus tuberosus
 1. Namn: knölvial
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: ärtväxter (Fabaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Lathyrus tuberosus

Lathyrus tuberosus

Lathyrus tuberosus

Lathyrus tuberosus

Kategorier
Röd & rosa blommor | Ogräs |

Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa
 1. Namn: väddklint
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: korgblommiga växter (Asteraceae)
 4. Utbredning: Europa, Kaukasus, Sibirien

Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa

Kategorier
blå & lila blommor | vita blommor | Ogräs |

Veronica anagallis-aquatica

Veronica anagallis-aquatica

Veronica anagallis-aquatica
 1. Namn: vattenveronika
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: grobladsväxter (Plantaginaceae)
 4. Utbredning: Afrika, Asien, Europa, Sydamerika

Veronica anagallis-aquatica

Veronica anagallis-aquatica

Veronica anagallis-aquatica

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis
 1. Namn: ryssgubbe, långrova
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: korsblommiga växter (Brassicaceae )
 4. Utbredning: Europa, Asien

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Bunias orientalis

Kategorier
Örter | vita blommor | Ogräs |

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum
 1. Namn: myskmadra, myska
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: måreväxter (Rubiaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Galium odoratum

Galium odoratum

Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris
 1. Namn: lomme, lommegräs, lommeört
 2. Synonym(er): n. a.
 3. Familj: korsblommiga växter (Brassicaceae )
 4. Utbredning: Europa, Asien, Nordafrika

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Kategorier
Ogräs |

Asarum europaeum

Asarum europaeum

Asarum europaeum
 1. Namn: hasselört
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: piprankeväxter (Aristolochiaceae)
 4. Utbredning: Europa till Turkiet, Kaukasus, Siberia

Asarum europaeum

Asarum europaeum

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus
 1. Namn: knölsmörblomma
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: ranunkelväxter (Ranunculaceae)
 4. Utbredning: Europa, Asien, Nordafrika

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus bulbosus

Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Oxalis acetosella

Oxalis acetosella

Oxalis acetosella
 1. Namn: harsyra, surklöver
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: harsyreväxter (Oxalidaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Oxalis acetosella

Oxalis acetosella

Oxalis acetosella

Kategorier
gul & orange blommor | Ogräs |

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis
 1. Namn: åkermolke
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: korgblommiga växter (Asteraceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Sonchus arvensis

Kategorier
Brun & gröna blommor | Ogräs |

Urtica urens

Urtica urens

Urtica urens
 1. Namn: etternässla
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: nässelväxter (Urticaceae)
 4. Utbredning: Asien, Europa

Urtica urens

Urtica urens

Urtica urens

Urtica urens

Urtica urens

Urtica urens

Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Sagina subulata

Sagina subulata

Sagina subulata
 1. Namn: sylnarv
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: nejlikväxter (Caryophyllaceae)
 4. Utbredning: Europa

Sagina subulata

Sagina subulata

Kategorier
blå & lila blommor | Ogräs |

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis
 1. Namn: åkerförgätmigej
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: strävbladiga växter (Boraginaceae)
 4. Utbredning: Afrika, Asien, Europa

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Myosotis arvensis

Kategorier
Ogräs |

Carlina vulgaris

Carlina vulgaris

Carlina vulgaris
 1. Namn: spåtistel, blomtistel, spåmanstistel, stjärntistel
 2. Synonym(er): N/A
 3. Familj: korgblommiga växter (Asteraceae)
 4. Utbredning: Europa

Carlina vulgaris

Carlina vulgaris

Carlina vulgaris

Carlina vulgaris