Kategorier
Träd & buskar | vita blommor |

Mespilus germanica

Mespilus germanica

Mespilus germanica
  1. Namn: mispel
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: rosväxter (Rosaceae)
  4. Utbredning: Västra Asien, Östeuropa, Sydöstra Europa

Mespilus germanica

Mespilus germanica

Mespilus germanica

Mespilus germanica

Mespilus germanica

Mespilus germanica

Mespilus germanica