Kategorier
Träd & buskar |

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica
  1. Namn: bok
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: bokväxter (Fagaceae)
  4. Utbredning: Asien, Europa

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica