Kategorier
Träd & buskar | Krukväxter |

Fatsia japonica ”Spider’s Web”

Fatsia japonica Spiders Web

Fatsia japonica ”Spider’s Web”
  1. Namn: aralia
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: araliaväxter (Araliaceae)
  4. Utbredning: den naturliga formen kommer från Japan, Korea

Fatsia japonica Spiders Web

Fatsia japonica Spiders Web

Fatsia japonica Spiders Web