Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Geranium sylvaticum ”Album”

Geranium sylvaticum Album

Geranium sylvaticum ”Album”
  1. Namn: skogsnäva, midsommarblomster
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: näveväxter (Geraniaceae)
  4. Utbredning: den vilda formen är naturligt i Asien och Europa

Geranium sylvaticum

Geranium sylvaticum Album