Kategorier
Klätterväxter | Krukväxter |

Ipomoea batatas ”Blackie”

Ipomoea batatas Blackie

Ipomoea batatas ”Blackie”
  1. Namn: sötpotatis, batat
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: vindeväxter (Convolvulaceae)
  4. Utbredning: den vilda formen kommer från Mexiko

Ipomoea batatas Blackie