Kategorier

Lövgetingbock (Clytus arietis)

Lövgetingbock (Clytus arietis) tillhör familjen långhorningar (Cerambycidae) och kan bli upp till 14 millimeter lång. De vuxna skalbaggarna kan ses från maj till juli och livnär sig på pollen och nektar. Äggen läggs i död ved, som larverna äter av.

Lövgetingbock

Den här skalbaggen hittade jag i en av mina vattenkannor och ställde sedan ut den på balkongen. Bara för att hitta den på köksgolvet nästa morgon.

Utbredning: Asien, Europa
Familj: Långhorningar (Cerambycidae)
Biotoper: Skogar, skogskanter, buskar, parker, trädgårdar

Clytus arietis