Kategorier
Klätterväxter | Krukväxter |

Philodendron ”Lemon Lime”

Philodendron Lemon Lime

Philodendron ”Lemon Lime”
  1. Namn: filodendron
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: kallaväxter (Araceae)
  4. Utbredning: Philodendron arter kommer från Central- och Sydamerika

filodendron