Kategorier
vita blommor |

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla
  1. Namn: bronsrodgersia
  2. Synonym(er): Astilbe podophylla
  3. Familj: stenbräckeväxter (Saxifragaceae)
  4. Utbredning: Asien

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla