Kategorier
Träd & buskar | vita blommor |

Sambucus nigra ”Laciniata”

Sambucus nigra Laciniata

Sambucus nigra ”Laciniata”
  1. Namn: fläder
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: desmeknoppsväxter (Adoxaceae)
  4. Utbredning: den vilda formen kommer från Asien, Europa, Nordafrika

Sambucus nigra Laciniata

Sambucus nigra Laciniata