Kategorier

Rumina decollata

Bruten sylsnäcka

Den bruten sylsnäckan (Rumina decollata) härstammar från Medelhavsområdet och finns inte i Sverige. Skalet kan bli upp till 4 centimeter långt, och hos äldre snäckor slutar det trubbigt när de tappar spetsen.

Rumina decollata

Utbredning: Medelhavsområdet och som en invasiv art även i vissa nordamerikanska och sydamerikanska regioner (utbredningskarta).

Familj: Sylsnäckor (Subulinidae)

Bruten sylsnäcka

Kategorier

Semisulcospira gottschei

Koreanska trumpetsnäcka

Den koreanska trumpetsnäcka härstammar från Sydkorea och sägs endast förekomma där (källa). Enligt denna källa verkar den också användas som matsnäcka.

koreanska trumpetsnäckor

Semisulcospira gottschei är särkönad och vivipar. Dess skal kan bli upp till tre centimeter långt. Till skillnad från andra trumpetsnäckor gräver den inte ner sig i substratet.

Den koreanska trumpetsnäcka är dagaktiv och mycket rörlig även vid rumstemperatur.

koreanska trumpetsnäcka

Den koreanska trumpetsnäcka i akvariet

Som redan nämnts är Semisulcospira gottschei dagaktiv och tillbringar hela dagen i akvariet. Jag håller dem i en 30-liters tank utan teknisk utrustning.

Den klarar temperaturer på 17 till 30 °C bra.

Förutom fiskfoderflingor och vegetariska pellets äter hon också gärna blancherad gurka och kinakål.

Semisulcospira gottschei

Kategorier

Djur

Kategorier

Större hedsnäcka (Helicella itala)

Familj: Geomitridae

Ursprung/utbredning: Europa (Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Österrike, Polen) och som introducerad art även i Australien. Den sägs nu också vara inhemsk i Sverige (källa).

Större hedsnäcka

Biotoper: Torra ängar, vägkanter, banvallar, järnvägsbankar, sanddyner.

Storlek: Snäckskalet hos större hedsnäcka kan vara upp till 25 millimeter i diameter.

Större hedsnäcka Helicella itala

Livslängd: Upp till 3 år

Föda: Döende och ruttnande växtdelar.

Helicella itala Större hedsnäcka

Helicella itala på grässtrån
Helicella itala tillbringar de varma sommardagarna sittande på grässtrån eller andra växter. Den stänger sitt skal för att minimera vätskeförlusten.
Kategorier

Sniglar

Kategorier

Sotsvävfluga (Anthrax anthrax)

Sotsvävfluga (Anthrax anthrax) är en fluga i familjen Bombyliidae som kan bli upp till 13 millimeter lång. Dess larver lever parasitiskt i vilda bins bohålor. Flugorna sägs vara synliga (i Centraleuropa) från mars till juni. Jag upptäckte det exemplar som visas här i mitten av augusti.

Anthrax anthrax Sotsvävfluga

Utbredningsområdet för mjältbrand omfattar regioner i Asien, Europa och Nordafrika. Enligt denna utbredningskarta sägs den också vara inhemsk i Sverige. Flugan lever där det också finns vildbin, i trädgårdar, parker, ängar eller skogsbryn.

Larverna livnär sig på bi-larver, de vuxna flugorna på nektar.

Sotsvävfluga

Kategorier

Sparrisbagge (Crioceris asparagi)

Sparrisbagge (Crioceris asparagi) är en bladbagge (familjen Chrysomelidae) som förekommer i stora delar av Europa. Vuxna skalbaggar kan bli upp till 6,5 millimeter långa och kan ses från april till september. Både det zoologiska och det populära namnet antyder att sparrisbaggen uteslutande lever på sparrisväxter. Det exemplar som visas här hittade jag dock på en vissnande gurkört.

Sparrisbagge på gurkört
Sparrisbagge på gurkört (Borago officinalis)

Familj: Bladbaggar (Chrysomelidae)

Ursprung/utbredning: Asien, Europa och som introducerad art även i Nordamerika

Biotoper: Sparrisfält, trädgårdar

Storlek: De vuxna skalbaggarna är mellan 5 och 6,5 millimeter långa.

Föda: Skalbaggar och larver äter blad, skott och rötter från sparrisplantor.

Sparrisbagge

Kategorier

Insekter