Kategorier

Djur

Kategorier

Sotsvävfluga (Anthrax anthrax)

Sotsvävfluga (Anthrax anthrax) är en fluga i familjen Bombyliidae som kan bli upp till 13 millimeter lång. Dess larver lever parasitiskt i vilda bins bohålor. Flugorna sägs vara synliga (i Centraleuropa) från mars till juni. Jag upptäckte det exemplar som visas här i mitten av augusti.

Anthrax anthrax Sotsvävfluga

Utbredningsområdet för mjältbrand omfattar regioner i Asien, Europa och Nordafrika. Enligt denna utbredningskarta sägs den också vara inhemsk i Sverige. Flugan lever där det också finns vildbin, i trädgårdar, parker, ängar eller skogsbryn.

Larverna livnär sig på bi-larver, de vuxna flugorna på nektar.

Sotsvävfluga

Kategorier

Eldlus (Pyrrhocoris apterus)

Eldlus (Pyrrhocoris apterus) är en vårens budbärare. Den visar sig här i Tyskland med de första värmande solstrålarna och kan observeras sola redan i januari.

Eldlus i januari

Pyrrhocoris apterus är förmodligen en av de vanligaste insekterna i Centraleuropa. Den lever i trädgårdar, parker, kyrkogårdar, vallar, dammar och kan även ses på vägkanter.

Dess föredragna värdväxter är från malvafamiljen, och eldlus suger på deras skott. Det är därför den inte är särskilt populär bland vissa trädgårdsmästare. Enligt mina observationer orsakar den dock inga allvarliga skador på hibiskus, malva och andra växter.

Eldlus på taggkörvel Anthriscus caucalis
En eldlus njuter av den milda februarisolen på bladen av taggkörvel.
Kategorier

Trädgårdshumla (Bombus hortorum)

Trädgårdshumlan (Bombus hortorum) är nära släkt med jordhumlorna, men kan lätt skiljas från dem. Det finns två gula till guldgula eller brunaktiga tvärgående ränder på den främre delen av buken. En annan horisontell rand är placerad direkt i början av buken. Arbetarna kan bli upp till 16 millimeter och drottningarna upp till 26 millimeter långa.

Bombus hortorum Trädgårdshumla

Bombus hortorum lever inte bara i trädgårdar och parker, utan kan också hittas på vallar, vägkanter och på ängar.

Växter som är populära hos trädgårdshumlan

Vitplister (Lamium album)

Trädgårdshumla på vitplister
Med sin långa snabel kan trädgårdshumlan nå djupt in i blommorna på vitplister.

Kritsuga (Ajuga genevensis)

Trädgårdshumla på kritsuga

Kritsuga är besläktad med nässlor och blommar från april till juni. Den tillhör labiaterna, som salvia, rosmarin, timjan och basilika. Många arter från denna familj är lätta att närma sig av vilda bin.

Ulltistel (Onopordum acanthium)

Trädgårdshumla på ulltistel

Ulltistel är inte bara iögonfallande eftersom den kan bli upp till två meter hög. Bladen är silverfärgade. Blommorna besöks inte bara av humlor och andra bin, utan även av fjärilar och skalbaggar.

Kategorier

Sparrisbagge (Crioceris asparagi)

Sparrisbagge (Crioceris asparagi) är en bladbagge (familjen Chrysomelidae) som förekommer i stora delar av Europa. Vuxna skalbaggar kan bli upp till 6,5 millimeter långa och kan ses från april till september. Både det zoologiska och det populära namnet antyder att sparrisbaggen uteslutande lever på sparrisväxter. Det exemplar som visas här hittade jag dock på en vissnande gurkört.

Sparrisbagge på gurkört
Sparrisbagge på gurkört (Borago officinalis)

Familj: Bladbaggar (Chrysomelidae)

Ursprung/utbredning: Asien, Europa och som introducerad art även i Nordamerika

Biotoper: Sparrisfält, trädgårdar

Storlek: De vuxna skalbaggarna är mellan 5 och 6,5 millimeter långa.

Föda: Skalbaggar och larver äter blad, skott och rötter från sparrisplantor.

Sparrisbagge

Kategorier

Insekter