Kategorier

Acanthosoma haemorrhoidale

Hagtornsbärfis

Hagtornsbärfis (Acanthosoma haemorrhoidale) lever på träd och buskar. Exemplaret som visas här hittade jag på en fläderbuske. Den här insekten kan bli upp till 18 millimeter lång. Vuxna insekter kan flyga från april till oktober.

Hagtornsbärfis på ett fläderblad
Hagtornsbärfis på ett fläderblad.

Utbredning: Europa till Ryssland
Familj: Kölskinnbaggar (Acanthosomatidae)
Biotoper: Skogar, buskar, häckar
Kost: Acanthosoma haemorrhoidale suger växtsaft från blad, skott och frukter.

Acanthosoma haemorrhoidale Hagtornsbärfis

Hagtornsbärfis

Kategorier

Djur

Kategorier

Sotsvävfluga (Anthrax anthrax)

Sotsvävfluga (Anthrax anthrax) är en fluga i familjen Bombyliidae som kan bli upp till 13 millimeter lång. Dess larver lever parasitiskt i vilda bins bohålor. Flugorna sägs vara synliga (i Centraleuropa) från mars till juni. Jag upptäckte det exemplar som visas här i mitten av augusti.

Anthrax anthrax Sotsvävfluga

Utbredningsområdet för mjältbrand omfattar regioner i Asien, Europa och Nordafrika. Enligt denna utbredningskarta sägs den också vara inhemsk i Sverige. Flugan lever där det också finns vildbin, i trädgårdar, parker, ängar eller skogsbryn.

Larverna livnär sig på bi-larver, de vuxna flugorna på nektar.

Sotsvävfluga

Kategorier

Sparrisbagge (Crioceris asparagi)

Sparrisbagge (Crioceris asparagi) är en bladbagge (familjen Chrysomelidae) som förekommer i stora delar av Europa. Vuxna skalbaggar kan bli upp till 6,5 millimeter långa och kan ses från april till september. Både det zoologiska och det populära namnet antyder att sparrisbaggen uteslutande lever på sparrisväxter. Det exemplar som visas här hittade jag dock på en vissnande gurkört.

Sparrisbagge på gurkört
Sparrisbagge på gurkört (Borago officinalis)

Familj: Bladbaggar (Chrysomelidae)

Ursprung/utbredning: Asien, Europa och som introducerad art även i Nordamerika

Biotoper: Sparrisfält, trädgårdar

Storlek: De vuxna skalbaggarna är mellan 5 och 6,5 millimeter långa.

Föda: Skalbaggar och larver äter blad, skott och rötter från sparrisplantor.

Sparrisbagge

Kategorier

Insekter