Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris
  1. Namn: lomme, lommegräs, lommeört
  2. Synonym(er): n. a.
  3. Familj: korsblommiga växter (Brassicaceae )
  4. Utbredning: Europa, Asien, Nordafrika

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris

Capsella bursa-pastoris