Kategorier
vita blommor | Ogräs |

Draba verna

Draba verna

Draba verna
  1. Namn: nagelört
  2. Synonym(er): Erophila verna
  3. Familj: korsblommiga växter (Brassicaceae)
  4. Utbredning: Europa till Asien

Draba verna

Draba verna

Draba verna

Draba verna

Draba verna