Kategorier
frukt & grönsaker | Träd & buskar | Krukväxter |

Citrus medica var. sarcodactylis

Citrus medica var sarcodactylis

Citrus medica var. sarcodactylis
  1. Namn: fingercitron
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: vinruteväxter (Rutaceae)
  4. Utbredning: inte känd, kanske Indien och Östasien

Citrus medica var sarcodactylis

Citrus medica var sarcodactylis