Kategorier
Röd & rosa blommor | Träd & buskar |

Skimmia japonica ”Magic Marlot”

Skimmia japonica Magic Marlot

Skimmia japonica ”Magic Marlot”
  1. Namn: vinterbär
  2. Synonym(er): N/A
  3. Familj: vinruteväxter (Rutaceae)
  4. Utbredning: den vilda formen kommer från Kina, Japan, Korea

Skimmia japonica Magic Marlot

Skimmia japonica Magic Marlot