Kategorier
Brun & gröna blommor | Klätterväxter | Ogräs |

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus
  1. Namn: åkerbinda
  2. Synonym(er): Polygonum convolvulus
  3. Familj: slideväxter (Polygonaceae)
  4. Utbredning: Asien, Europa, Nordafrika

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus

Fallopia convolvulus