Kategorier
Träd & buskar | vita blommor | Ogräs |

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Fallopia japonica
  1. Namn: parkslide
  2. Synonym(er): Polygonum cuspidatum
  3. Familj: slideväxter (Polygonaceae)
  4. Utbredning: Östasien och som invasiva arter även i Amerika, Australien och Europa

Fallopia japonica

parkslide

parkslide

parkslide

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Fallopia japonica

Fallopia japonica